Diversity in our catalogues

Read in Danish and in Swedish below

We always work to improve our catalogues based on input from our customers. Over the last couple of years, we have put a lot of effort into promoting equal play for both genders, and as a result, we have received a lot of positive attention.

Lately, we have been criticized for not having enough diversity in our BR Toys and TOY’R’US catalogues in terms of models and dolls of different skin colour. As always when we receive input from customers, we will look into this. Our aim is that our catalogues reflect the demands of our markets and the society we are part of.

Already, we see that DOC MCSTUFFINS sells well, and we foresee that the little doctor will be very popular this X-mas. DOC MCSTUFFINS is a girl with dark skin who treats and checks up on the health of her stuffed animals, and she is one of the toy figures which we promote both in our BR Toys and TOYS’R’US catalogues.

Mangfoldighed i katalogerne
Vi arbejder altid på at forbedre vores kataloger baseret på de input, vi får fra vores kunder. I løbet af de seneste par år har vi bestræbt os på at fremme den ligestillede leg for begge køn, og det har resulteret i meget positiv opmærksomhed.

På det seneste er vi blevet kritiseret for, at der mangler mangfoldighed i vores kataloger fra Fætter BR og TOYS”R”US – at der ikke er modeller og dukker nok med forskellige hudfarver. Som altid, når vi modtager input fra vores kunder, er det noget, vi vil se nærmere på. Vores mål er, at vores kataloger afspejler det, kunderne på vores markeder gerne vil have og det samfund vi er en del af.

Vi ser allerede, at DOC MCSTUFFINS-produkterne sælger godt, og vi forudser, at den lille læge bliver meget populær til jul. DOC MCSTUFFINS er en pige med mørk hud, som leger læge og behandler og tilser sine plysdyr, og hun er en af de legetøjsfigurer, som vi viser i både vores Fætter BR- og TOYS”R”US-katalog.

Mångfald i våra kataloger
Vi arbetar löpande med att förbättra våra kataloger utifrån den feedback vi får från våra kunder. Under de senaste åren har vi lagt stort fokus på att marknadsföra könsneutral lek, vilket också har gett upphov till många positiva reaktioner.

Nyligen har vi dock blivit kritiserade för att inte visa tillräcklig mångfald i våra kataloger för BR-Leksaker och TOYS”R”US med hänsyn till modeller och dockor med olika etnicitet. Som alltid när vi får feedback från våra kunder kommer vi att titta närmare på detta eftersom vårt mål är att katalogerna ska spegla samhället vi lever i.

I julkatalogerna för BR-Leksaker och TOYS”R”US gör vi bland annat reklam för DOKTOR MCSTUFFINS-produkterna som vi redan nu kan se är populära och vi förutspår att den lilla doktorn kommer att bli mycket efterfrågad i jul. Doktor McStuffins är en mörkhyad flicka som undersöker och behandlar sina gosedjur och ser till att de mår bra.